25 Bình luận
  • khotabit

    Này là truyền thống rồi.

    Khóa trước nó cũng lặn một thôi cả tháng trời trước khi tái cử xuất hiện trở lại.

    Hồi đó còn đồn bị đồng đội cầm ghế phang đến độ phải chữa trị kakaka

Website liên kết