18 Bình luận
  • anhpndnet

    Ai mất nước thì cũng phải đi xin nước thôi, ngay cả Mỹ cũng thế.

    "Xa nước rồi càng hiểu nước đau thương"

Website liên kết