1 Bình luận
  • hill

    Người ta bám nghề, nuôi đam mê thì giờ họ hái quả. Anh bỏ nghề thì còn tiếc chi mà than vãng

Website liên kết