9 Bình luận
 • tuanna0703

  Phở vẫn 45K / bát là sao? QLTT cần đi bình ổn giá

 • manhnx

  nhà cháu làm quả xe điện được 3 tháng nay, vẫn còn 1 con ăn xăng như uống bia nữa nên cứ hạ là mừng rồi, anw các hàng hóa khác vẫn y nguyên và giá vận tải chưa thấy có ý kiến gì

 • akill4u

  Mới thông báo lên giá 1 loạt hàng hoá từ đường, mắm, nước ngọt, bia

 • captain_vn

  Mạnh thật Giảm bao nhiêu lần chưa bằng 1 lần tăng. Quan trọng nhất là khi tăng xong giờ hàng hoá không cái gì giảm.

 • riverhood

  Đấy các a thấy việc tăng giá xang va viec cham giảm các loại thuế khác nó kinh chưa, giờ xăng giảm qá lúc chưa tăng mà hàng hoá tăng nhẹ thì 20-30 rồi,

  giá cả dịch vụ cũng tăng

 • congkv

  Lúc xăng tăng thì hàng hóa đua nhau tăng giá. Lúc xăng giảm thì hàng hóa vẫn đứng im, không thấy giảm gì.

Website liên kết