42 Bình luận
  • dungbeou

    Mình cực kỳ phản cảm việc NSX thay đổi màu da của các nhân vật phim (kể cả nhân vật phụ) để đạt được mục đích chính trị. Nếu tôn trọng người da màu, hãy viết kịch bản riêng cho họ. Làm kiểu này như thể văn hóa của người da màu không có gì đáng dựng phim.

  • haiyannotme

    bộ phim kết thúc ngay từ phút đầu tiên, hoàng hậu win

Website liên kết