2 Bình luận
  • kekin

    Range Rover ở Mỹ chạy cũng láo nháo như ở Việt Nam, chắc do cái xe

  • kevinp

    Mình xem thì thấy lane mà con Range Rover đang đi là lane "Bắt buộc rẽ phải" - "Right lane must turn right". Do vậy khi lỡ vào lane này rồi mà gặp đèn đỏ và có xe chắn ở lane đi thẳng thì bắt buộc phải chờ hoặc rẽ phải. (Nếu không có xe ở lane đi thẳng thì có thể xinhan và qua lane đi thẳng).

    Ngoài ra, đây có thể là ở Cali, vì ở Cali đèn đỏ vẫn được rẽ phải như vậy, ở các bang khác thì có thể bị phạt. Tài xế sai thêm ở chỗ chưa full stop đã rẽ.

Website liên kết