47 Bình luận
  • Jennyhp

    @FlyingGeneral Đôi khi trong lúc thân mật họ thích nói dirty words, k nên dùng để đánh giá đức hạnh nha Nên xem Sex Education, vui lắm

    Nói chung thôi chứ k phải cụ thể case này

Website liên kết