38 Bình luận
  • bietchetlien

    @mulfew Thái độ mất dạy, vô kỷ luật thế còn bênh được, ngoài fan Rô đĩ ra đ' có loại nào mặt dày như thế.

Website liên kết