1 Bình luận
  • atcm

    đừng tưởng u16 Indo không áp lực, thử thua trước bàn xem, 30 ngàn cái miệng chửi rủa thì cầm bóng không nỗi ấy chứ, 15-16 tuổi tâm lý còn yếu lắm

Website liên kết