2 Bình luận
  • ntvim88

    Nhân dân "ồ kinh tế số mạnh nhỉ, cho con học ngành online các thứ thôi"

    Trên tầng lầu cao, 1 sếp Tổng cục nào đó vừa nhấp hớp trà vừa chép miệng "kinh tế số mạnh rồi, đè dân buôn online, thương mại điện tử ra thu tiền thôi"

    • anhpndnet

      @ntvim88 đã thu tiền rồi mà. Các sếp còn bắt được thằng Facebook phải hốc tiền thuế ra các kiểu cơ. Quá giỏi luôn.

Website liên kết