1 Bình luận
  • atcm
    BYD hợp tác cùng Mercedes-Benz để sản xuất xe tải điện với mức giá khởi điểm 50.000 USD

    BYD cũng đang hợp tác với Toyota, Subaru trong dự án xe điện Toyota bZ4x

Website liên kết