2 Bình luận
  • cocoxinhxan

    AI khi nào có tư duy phản biện và xây dựng được triết học riêng của mình thì câu trả lời mới có ý nghĩa, chứ không thì chỉ là công cụ tổng hợp thông tin và dễ bị thao túng (như một đứa trẻ con)

Website liên kết