1 Bình luận
  • hieu_3x

    Gọi là kỷ nguyên xe tăng cũ hết thời đó sự phát triển nhanh vũ khí chống tăng thôi, xe tăng hiện đại đều có hệ thống phòng thủ và tác chiến điện tử hiện đại rồi, nhược điểm của xe tăng chiến đấu ở đô thị cần bộ binh đi kèm nhưng ở địa hình khác sẽ phát huy ưu điểm mạnh.

Website liên kết