11 Bình luận
 • khotabit

  Chỉ vì... nửa dòng chữ của siêu bộ mà cả BNG nháo nhào, dân tình (mang tấm HC mới) toàn thế giới cùng các DN lữ hành chao đảo, thiệt hại là không nhỏ, hy vọng không tệ đến mức... khủng hoảng NG.

 • H77

  Có sai đâu mà phải thêm vào nhỉ?

 • soskhanh

  "bị" ở đây nghĩa là "đủ" không phải nghĩa là ngược với "chủ" trong "chủ động"

  "chú" là ghi chép

  "bị chú" nghĩa là ghi cho đầy đủ.

Website liên kết