1 Bình luận
  • warandmagic

    Thằng ngồi lên nhân quyền thì đòi đưa nước khác ra khỏi hội đồng nhân quyền.Thằng đẻ ra khủng bố lại đưa nước (ko chịu làm chư hầu) vào danh sách tài trợ khủng bố . Giá trị đảo điên vì nó giàu và có những thằng đàn e tung hô. Cuộc đời mà

Website liên kết