2 Bình luận
  • phieu
    Từ ngày 18/7, người dùng sẽ phải trả phí nếu bắt tài xế chờ quá 3 phút thay vì 5 phút như trước. Sau đó, mức phí khách hàng phải chịu là 3 SGD (50.000 đồng) cho mỗi 5 phút tài xế phải đợi.
  • blogviettel

    đệt. đủ loại phí

Website liên kết