1 Bình luận
  • haiyannotme

    đùa chứ mấy cái chính sách các ông đề ra cái gì nghe cũng rất nửa vời, chung chung, hiểu thế nào cũng đúng, đến cuối cùng có chuyện gì xảy ra thì chốt lại một câu chưa hiểu rõ ý kiến chỉ đạo, phủi tay là xong

Website liên kết