6 Bình luận
 • pis2000

  Vầng, khi các bác nghĩ nó là cơ bản nhưng trong mắt các cháu chúng chỉ cơ bản với các bác ra đề ...

 • KiuPit

  Cho tất cả giáo viên thi lại Toán Lý Hóa Văn Sử Địa Anh... nếu các giáo viên qua được thì hãy bât các châu thi :I

 • jqka_jqka

  kiến thức cơ bản là cộng trừ nhân chia nhỉ!

 • Lazy_Girl

  rox ràng là kiến thức cơ bản, chỉ là chia ra các loại câu như nhận dạng, thông hiểu, vận dụng, vận dụng nâng cao.... cháu nào càng vận dụng tốt thì càng có kết quả tốt, thế thôi. Em không đề cập đến đánh lụi nhé

 • adbk

  Mới đây đã 70 chống dịch rồi 🤣🤣🤣

Website liên kết