2 Bình luận
  • dns

    Cơ bản là trong giỏ hàng hóa để tính CPI, một số mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, VLXD...chiếm tỷ trọng ko lớn. Mặt khác, mới chỉ tính được mức thay đổi tương đối của riêng từng loại hàng hóa thiết yếu (tăng giá rất mạnh trong thời gian) qua như xăng ,dầu nói trên, mà chưa tính toán được ảnh hưởng, tác động ngược tới giỏ hàng hóa chung như nào. Từ đó dẫn tới việc tỷ trọng từng loại hàng hóa trong giỏ hàng hóa chung chưa cân đối, như quyền số để tính CPI của nhóm hàng Lương thực - Thực phẩm chiếm tới 47,9% ...CPI theo đó chưa phản ánh sát thực so với thực tế (Thường là thấp hơn thực tế, ngược lại với cả lý thuyết: CPI sẽ phóng đại mức giá lên cao khi chất lượng hàng hóa được nâng lên theo cùng mức giá).

  • Hakan

    Hôm nay giá dầu đã giảm rất mạnh, tuy nhiên giá thịt lợn tại TQ lại tăng ( như mọi năm giá thịt lợn tại VN sẽ tăng dựng đứng ngay lập tức,tuy nhiên vs chiến lược zero Covid, rất khó khăn để xuất lợn qua tiểu ngạch). Xu hướng từ giờ đến cuối năm giá thịt lợn sẽ tăng cao

Website liên kết