31 Bình luận
  • darkflames

    @vt57vt571 thống kê 2020 của Mỹ thì chết toi vì tai nạn giao thông cũng trên 38000 ca trên tổng dân số 331 triệu người. Việt Nam dân số khoảng 100 triệu dân chết mỗi năm cũng xấp xỉ 10000 người, vậy là tỉ lệ tương đương nhau. Nên so sánh chuyện ra đường bị mấy thằng ất ơ xả súng với chuyện chết vì tai nạn giao thông là đánh tráo khái niệm. Nhà giàu thì ở đâu chả có thằng giàu thằng nghèo.

  • dreamy_sailor

    Ở Việt Nam đi sự kiện đông sợ móc túi chủ yếu chứ ba nước phương tây sợ chết thật luôn. Có lần đang đi coi bắn pháo hoa cái tự nhiên có 1 đám la lên rồi chạy làm nhiều người cũng sợ chạy theo. Trước đó có vụ bắn nên tâm lí mọi người cũng sợ hơn.

Website liên kết