1 Bình luận
  • warandmagic

    Vậy là 50 tỏi đổ sông đổ biển rồi. Chắc chắn nó vác đi bán làm kinh tế rồi giờ nó giàu ú ụ, còn dân thì sấp mặt

Website liên kết