2 Bình luận
  • soker1290

    Em bị mất cảm xúc với mấy cái clip chạm vào cảm xúc kiểu thế này.

    Xem mà chỉ chờ điều bất ngờ gây cười xảy ra kiểu: Nó mà vấp cái mô cỏ nhô lên một cái thì...

Website liên kết