1 Bình luận
  • warandmagic

    Chính quyền có tư tưởng phát xít với nòng cốt là azov. Còn ai dám đứng ra bênh vực thằng này nữa không?

Website liên kết