1 Bình luận
  • lumiacuibap

    Indo là 1 thế lực mạnh ở ĐNA về tiềm lực và ngoại giao.

    Riêng mình xem clip TT NXP lúc sir Trump tới bắt tay với sir Widodo thì buồn.

Website liên kết