1 Bình luận
  • TKM

    Nhiều khi nghĩ mạng con người nếu được tính bằng tổng số tiền họ kiếm được trong đời, thì mới hiểu sao người nghèo chấp nhận mạo hiểm như vậy. Ở lại để sống với mức lương tối thiểu hoặc thấp hơn, hay ra đi chấp nhận rủi ro để có cơ hội đổi đời?

Website liên kết