2 Bình luận
  • yennlc000

    chắc chắn rằng việc mặc quần áo phù hợp là điều rất quan trọng để có một chuyến đánh bắt thuyền thuận lợi. Việc mặc gì khi đi câu cá trên thuyền cần đảm bảo các yếu tố thoải mái, bảo vệ và nhanh khô trong thời gian bạn ở trên thuyền để có một buổi câu chất lượng.

Website liên kết