2 Bình luận
  • Vbuzz

    Cấm Ngú cho cố vào. Giờ Tung nó coi cái G7 này đúng còn cái nịt Nó cấm xuất sang cái là mấy nước trong G7 khóc tiếng mán luôn vẫn nghĩ mình còn là Mẽo đế như xưa chăng

  • toidq

    Mỹ nó cứ thằng nào mạnh lên hoặc không làm theo ý nó là nó kiếm cớ nó đập.Đập mấy nước nhor còn được chứ chơi Nga, Trung thì hơi căng.

Website liên kết