1 Bình luận
  • GokuGoku

    Nga cấm nhập khẩu Iphone, phần mềm trả đũa


    Mà sao P Tây ko cấm mẹ nó nốt khí nữa đi mà tranh thủ quay về thời đốt củi!

Website liên kết