1 Bình luận
  • Chungvnid

    Người dân Ukraina trực tiếp gánh chịu hậu quả của chế độ phát xít thì ko tin, cứ đi tin bọn thầy dùi phương tây.

Website liên kết