32 Bình luận
  • skygreen123

    Xạo lìn. s300 phóng đứng chứ có phóng nghiêng đâu. Video là hàng  Patriot Mỹ phóng tại Trung Đông.

Website liên kết