1 Bình luận
  • Hakan

    Hồi mình đi Barcelona, cũng có làn buýt nhanh, và họ qui định xe trên 16 chỗ là đc đi làn đó. Mình thấy thế hợp lý và tối ưu

Website liên kết