34 Bình luận
 • signoreV

  @CONGTM09 dưới có cmt: Ukraine sẽ là nước độc lập, còn Nga sẽ là thuộc địa của Tàu

 • CONGTM09

  Tạm dịch

  - Không có quốc gia trung lập
  - Chỉ có hoặc là một quốc gia độc lập, hoặc là "thuộc địa" của nước khác
  - Các "thuộc địa" không có vai trò lịch sử gì hết
  - Một quốc gia không tự quyết được thì đích thị là "thuộc địa"
Website liên kết