30 Bình luận
  • vadaihiep

    Nguy hiểm thực sự, rồi có ngày mấy cái quạt thống trị thế giới, nhìn nó tự hủy mấy thanh để hại người mà xem

  • haolvht

    Bộ tộc này đến trái đất làm gì nhỉ

Website liên kết