1 Bình luận
  • coderth

    Ý kiến của em thì sách là để học, xấu hay đẹp chả liên quan gì đến việc học tốt hay ko, quan trọng là trình bày rõ ràng mạch lạc. Bao năm nay vẫn vậy, dù sách thay đổi xoành xoạch nhưng hết lớp 1 thì cũng vẫn chỉ biết đọc biết viết, và dù sách có đẹp đến mấy thì trừ những đứa tự giác ra thì bọn còn lại vẫn phải để bố mẹ thúc vào đít mới chịu học bài.

Website liên kết