1 Bình luận
  • henryford

    Làm đúng thì sếp chửi, ví mỏng, làm sai thì mất nghề, đen thì cho tay vào còng số 8,

Website liên kết