1 Bình luận
  • jqka_jqka

    ăn sung mặc xướng, có khi cơm chả biết nấu!

    biết là mỗi nhà mỗi cảnh, chiều con quá nên mới vậy!

Website liên kết