1 Bình luận
  • ngqhung

    không hiểu tường xây kiểu gì mà sập được nhỉ? xem chừng là nhà tựa vách núi, nhà kiểu này không làm kè chân là sợ lắm

Website liên kết