1 Bình luận
  • jqka_jqka

    sách to hơn, giấy đẹp hơn, màu mè hơn...

    đắt hơn là phải! chưa kể giá xăng tăng ầm ầm

Website liên kết