14 Bình luận
  • nghia0910

    Này chính sách nhà nước độc quyền vàng miếng từ hơn chục năm nay rồi. Đại biểu ngáo thế.

    NHNN thao túng chứ ai thao túng mà đặt vấn đề

Website liên kết