2 Bình luận
  • locloconline

    Chắc chắn rồi bác thớt! Giờ này mà còn chơi chân phương, một phương, song phương thì k đủ đầu ra cho sx trong nước.

    Nhưng dưới bất kỳ hình thái tổ chức nào có bạn China tham gia thì lợi thế cạnh tranh VN bị giảm đi rất nhiều.

  • hayhaytv

    Đa phương nhưng vẫn độc đảng nhá

Website liên kết