1 Bình luận
  • Mtvh

    "Người dân Nga nên cảm thấy vui mừng vì con cháu của họ không đi học ở phương Tây. Vì thế giới đó chạy đua xuống địa ngục. Mười năm nữa, người Nga nên nói cảm ơn vì con cái họ sẽ vẫn người bình thường".

Website liên kết