1 Bình luận
  • diaochnoi

    Nhà ở xã hội mang thương hiệu Happy Home của Vinhomes sắp được triển khai và mở bán trực tiếp, công khai. Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Vinhomes nhấn mạnh, dự án hoàn toàn phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp.

    Theo quy định, chủ đầu tư nhà ở xã hội phải cung cấp đầy đủ các thông tin về dự án và được công bố công khai, báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua, thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua. Những người có nhu cầu mua, thuê, thuê mua sẽ nộp hồ sơ cho chủ đầu tư. Từ đó, chủ đầu tư xem xét hồ sơ, lập danh sách những khách hàng được mua, thuê, thuê mua nhà ở, gửi danh sách dự kiến được giải quyết theo thứ tự ưu tiên về Sở Xây dựng để kiểm tra, loại trừ. https://www.reddit.com/user/MightRepresentative2/comments/uvcnj3/nh%E1%BB%AFng_ai_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c_mua_nh%C3%A0_%E1%BB%9F_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_happy_home_cua/

Website liên kết