1 Bình luận
  • warandmagic

    Vã quá mà, thấy thổ ko cấm vận nga nên nó làm trò. Cứ nước nào ko ủng hộ là nó chửi, kể cả đức. Cạn lời

Website liên kết