4 Bình luận
  • hohakb

    Tôi xin chân thành xin lỗi mấy anh ăn trộm vì hôm qua tôi nhỡ có chửi các anh ý mấy câu, giờ tôi thấy ăn năn quá.

  • riverhood

    Chửi ăn trộm mà , ko ai lấy thì đâu ra ăn trộm để chửi

  • Firefly

    Hứng lên là làm theo ý mình dù mục đích tốt nhưng cũng cần phải xem xét lại.

Website liên kết