1 Bình luận
  • TKM

    Đeo ra sân bay xếp hàng kiểm tra an ninh, xong 1 thằng fan khác bảo ba lô Chan-xư sắp nổ, cả đám được vô uống trà ngồi chơi với an ninh luôn

Website liên kết