1 Bình luận
  • locloconline

    Tiếc cho a mới lên nắm hose chưa đc bao lâu!

    "Dục tốc bất đạt" thì quả đúng trong trường hợp này.

Website liên kết