1 Bình luận
  • kunboi256

    Thấy bảo do TT Zelenskyy làm, không biết có phải không? Nếu thật thì anh giỏi tiên tri quá

Website liên kết