1 Bình luận
  • hoacd

    Vụ này như film và có cảm giác Amber Heard đang bị gạt sang lề, Johnny Depp còn nhiều giá trị sử dụng cho Hollywood nên được giữ lại.

Website liên kết