1 Bình luận
  • hoacd

    Ko biết đây có phải lần đầu TS bị làm giá hay chỉ là lần đầu TS nói về việc bị làm giá nhỉ

Website liên kết