1 Bình luận
  • NAD

    Indo, brazil đều từng là thuộc địa của bồ, ngôn ngữ bồ đều phổ biến tại đây

Website liên kết